Правна Информация

Информация според 5 TMG

Lesno UG
Bessemerstraße, 82
12103 Берлин

Търговски регистрационен номер: HRB 252004
Регистрационен съд: Amtsgericht Charlottenburg (Германия)

Представлявано от:
Димитър Олег Панагиев

За контакт:

Телефон: +49 231 982 212 10
Имейл: welcome@lesno.de

ДДС Номер

Съгласно §27 от UStG:
DE360762620

Разрешаване на потребителски спорове/Универсален арбитражен съвет

Не желаем и не сме длъжни да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.Моля, обърнете внимание, че немската версия на политиката за поверителност и правната информация за компанията е единствената правно обвързваща версия. Всички други езикови преводи са предоставени само за Ваше удобство и нямат правно действие.